PHP-01_De_basis

De Basis

In deze tutorial beginnen we met PHP, we zien de basis concepten, bekijken wissels en lussen en gaan dieper in op arrays en de foreach loops.

PHP-02_formulieren

Formulieren

In deze tutorial gaat het over de communicatie tussen client- en server-side. Formulieren zijn hierbij een belangrijk deel en daar besteden we dan ook extra aandacht aan.

PHP-03_Tijd

Tijd:
Formaten en toepassingen

In deze tutorial gaan we na hoe PHP amogaat met datum en tijd. Verder zien we ook dat PHP voor datum en tijd veel meer mogelijkheden biedt dan JavaScript.

PHP-04_Werken_met_bestanden

Werken met bestanden

In deze tutorial bekijken we hoe we informatie kunnen opslaan en uitlezen in bestanden.We bekijken hiervoor 2 soorten bestanden, de tekst-bestanden en de "comma separated value" bestanden. We maken ook onze eerste, weliswaar kleine, applicatie: Een event registratie.

PHP-05_Chatbox

Chatbox:
een "one script" applicatie

Met deze tutorial gaan jullie aan de slag om een "one script" applicatie te maken. De tutorial zet jullie op het juiste pad, maar jullie maken de applicatie zelf.

PHP-06_Object 0rientatie

Object Orientatie

Deze tutorial geeft je een introductie tot "Object Oriented Programming". Aan de hand van een voorbeeld zie je hoe dit geimplementeerd kan worden in PHP.

PHP-07_OOP File_upload

Object Oriented Programming

In deze tutorial bekijken we hoe we OOP kunnen gebruiken in onze scripts. Als voorbeeld nemen we "file upload". We gaan zien hoe we dit problem kunnen oplossen door gebruik te maken van een klasse.

PHP-08_Fouten_en_uitzonderingen

Fouten en uitzonderingen

In deze tutorial gaan we dieper in op fouten en uitzonderingen (exceptions) en we wwerken een standaard Object 0riented "exception handling" uit.

PHP-09_PDO

PDO:
PHP Data Objects

Tussen onze PHP scripts en onze databases moeten er verbindingen worden gemaakt, queries verstuurt en resultaten opgevangen worden.
In deze tutorial gaan we dit doen op een object oriented manier en maken we gebruik van de ingebouwde klasse PDO.

PHP-10_Smarty_templating_engine

SMARTY:
Een PHP templating engine

Tussen onze PHP scripts en onze view moeten we op een optimale manier kunnen communiceren.
En aan de client-side worden er correcte HTML pagina's verwacht met een goede CSS styling. Wanneer we dit allemaal moeten realiseren binnen ons PHP script zal dit niet het gewenste resultaat opleveren. Templates gaan ons hierbij helpen.

PHP-11_Basis_applicatie_deel_1

Basis-applicatie
(deel 1)

Een groot deel van de functies in een applicatie gaan over het beheer van de entiteiten uit de database. Zo zullen we in een applicatie om een school te beheren functies moeten voorzien om bijvoorbeeeld cursisten te tonen, toe te voegen, te verwijderen en aan te passen. We noemen deze functies de basis acties. In deze tutorial ontwerpen we basis-scripts voor de eerste 2.

PHP-12_Basis_applicatie_deel_2

Basis-applicatie
(deel 2)

In deze tutorial gaan we verder waar we in de vorige gestopt zijn. We gaan de basis-acties "verwijderen" en "aanpassen" bekijken. En je zal komt te weten hoe we code uit de vorige scripts kunnen recycleren en aanpassen om de nieuwe scripts te realiseren.