DB-01-Introductie

DataBases

In deze tutorial gaan we na wat we precies bedoelen met Databases. We bekijken waarom we een Database management system nodig hebben en waarom we SQL gaan gebruiken.

DB-02-db_design_deel_1

Database design
(deel 1)

In deze tutorial maken we een begin met het ontwerpen van een database, we maken kennis met begrippen zoals entiteiten, tabellen datavelden, primary keys, ... . We introduceren het gebruik van MySQL Workbenchen we beginnen aan de normalisatie van onze database.

DB-03-db_design_deel_2

Database design
(deel 2)

In deze tutorial gaan we verder met "normalisatie" en bekijken we verschillende datatypes. We gaan dieper in op het gebruik van deze types en hoe we deze in een ERD kunnen toevoegen.

DB-04-db_design_deel_3)

Database design
(deel 3)

In deze tutorial gaan ons ERD afwerken met relaties tussen de veschillende tabellen. "eén op één", "één op veel" en "veel op veel" relaties.

DB-05-SQL_Intro_en_DDL

SQL:
Intro en DDL

In deze tutorial starten we met SQL. We zien hoe we met PHPMyAdmin moeten werken en hoe we DDL queries gebruiken. We zien verder ook hoe we ons ERD omzetten naar een SQL sequentie die we op onze server kunnen uitvoeren.

DB-06-SQL_DML_en_DQL

SQL:
DML en DQL

In deze tutorial gaan we verder met SQL, de data manipulatie queries en queries om data te bevragen. We laden onze oefen-database en maken hier alvast enkele oefeningen mee.

DB-07-Virtuele_tabellen

SQL:
Virtuele tabellen

Door verplichte normalisatie hebben we onze database niet eenvoudiger gemaakt. Virtuele tabellen of "views" kunnen we gebruiken om deze problemen de baas te blijven. In deze tutorial gaan we alvast met "JOINs" en "views" aan de slag.

DB-08-sql_functies_en_bewerkingen_1

SQL:
Functies en bewerkingen
(deel 1)

Functies en bewerkingen in SQL gaan ons de mogelijkheid geven om verder de problemen veroorzaakt door "normalisatie" te beheersen en de resultaten van queries op te waarderen.

DB-09-sql_functies_en_bewerkingen_1

SQL:
Functies en bewerkingen
(deel 2)

We kunnen de SQL functies onderverdelen in 2 groepen, de scalaire functies en de agregatie functies. Samen geven ze ons de mogelijkheid om een breed spectrum aan wiskundige problemn op te lossen aan de DataBase kant. Het is dan ook efficienter om bewerkingen aan de "model-kant" uit te voeren in plaats van in de "controler".

DB-10-Search

SQL:
De select clausule

We bekeken al verschillende manieren om onze data te presenteren. In deze tutorial gaan we data opzoeken in onze database. We gaan aandacht besteden aan de "WHERE-clausule" in de SELECT query.