DB-01-Introductie

DataBases

In deze tutorial gaan we na wat we precies bedoelen met Databases. We bekijken waarom we een Database management system nodig hebben en waarom we SQL gaan gebruiken.

DB-02-db_design(1)

Database design (deel 1)

In deze tutorial maken we een begin met het ontwerpen van een database, we maken kennis met begrippen zoals entiteiten, tabellen datavelden, primary keys, ... . We introduceren het gebruik van MySQL Workbenchen we beginnen aan de normalisatie van onze database.

DB-03-db_design(2)

Database design (deel 2)

In deze tutorial gaan we verder met "normalisatie" en bekijken we verschillende datatypes. We gaan dieper in op het gebruik van deze types en hoe we deze in een ERD kunnen toevoegen.

DB-04-db_design(3)

Database design (deel 3)

In deze tutorial gaan ons ERD afwerken met relaties tussen de veschillende tabellen. "eén op één", "één op veel" en "veel op veel" relaties.

...

DB-05-SQl_intro_en_DDL

SQL introductie en DDL